ที่ตั้งและแผนที่

     ตำบลอุดมทรัพย์เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ มีขนาดเนื้อที่ 257 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 160,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.74 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ(อำเภอวังน้ำเขียว มีพื้นที่ 1,129.9 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 706,243 ไร่)
พื้นที่ตั้ง เลขที่ 279 หมู่ที่ 17 ถนนสาย 304 ( นครราชสีมา- กบินทร์บุรี ) ตำบลอุดมทรัพย์ อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอวังน้ำเขียวและอยู่ห่างเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้

    ทิศเหนือ       ติดต่อกับต.ภูหลวง ต.สะแกราช อำเภอปักธงชัย
    ทิศใต้           ติดต่อกับต.วังน้ำเขียว ต.ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับต.สะแกราช อำเภอปักธงชัยและต.ครบุรี ต.ครบุรีใต้ ต.จระเข้หิน อำเภอครบุรี
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต.ลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย


แผนที่


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology