ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนอัตรากำลัง 2561 - 2563
 - แผนอัตรากำลังปี 64-66
 - ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร
 - นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุ
 - รายงานการจัดการองค์ความรู้
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology