ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology