ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 ด้วยวิธี (e-bidding)
 - แบบรายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology