ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการดำเนินการทางวินัยและกระบวนการดำเนินการทางวินัย
 - ฐานความผิดทางวินัย 18 ข้อ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology