ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology