ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology