ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ภาษีป้าย
 - ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
 - รายงาน ภดส. 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 - รายงานภดส.3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 - รายงาน ภดส.1, ภดส.3 ประจำปี พ.ศ.2563
 - จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
 - จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 - จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology