องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เปิดรับสมัคร อถล. เพื่อทำหน้าที่ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เปิดรับสมัคร อถล. เพื่อทำหน้าที่ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่
 
ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ 
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ 
 
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อัพเดทเมื่อ : 03-01-2018 12:29:22


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology