โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)อบต.อุดมทรัพย์

วันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
ที่ปรึกษา
1. นายอารีย์ จันทรชัย
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.อุดมทรัพย์
2. พันตำรวจโทสุพัฒ ดารุนิกร
กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.อุดมทรัพย์
3. ร้อยตำรวจเอกเตชทัต ศิริธรรม
กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.อุดมทรัพย์
4. นางสุดารัตน์ ทนกล้า
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.อุดมทรัพย์
รายชื่อวิทยากร
1. จ่าเอกสุรชาติ งากิ่ง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อุดมทรัพย์
2. นางสาวจิรชยา เฮี้ยนชาศรี
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.อุดมทรัพย์
3. นายทรงวุฒิ แพงแสงไพศาล
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ อบต.อุดมทรัพย์
อัพเดทเมื่อ : 24-11-2021 16:13:37


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology