เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
เนื่องด้วยบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยเลนด์) จำกัด ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ม.15 บ้านหัวเขาทอง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความชำนาญเกี่ยวกับหลักการในการดับเพลิงขั้นต้น เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดว่าด้วย"ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง" สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และทันเวลา
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.อุดมทรัพย์ จึงนำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ร่วมกับหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้รับอนุญาต พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลโชคชัย เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ด้วย ณ บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Admin : Chompoonuch
อัพเดทเมื่อ : 16-11-2021 10:08:34


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology