กองส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกับวนศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่ #กองส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับ วนศาสตร์ ในโครงการวิจัย การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มีค่าแบบผสมผสานในพื้นที่เกษตรและป่าเสื่อมโทรมบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ภายใต้แผนงานโครงการการจัดการป่าไม้และการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านหนองโสมง (บ่อยืมดิน) หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Admin : Chompoonuch
อัพเดทเมื่อ : 30-09-2021 15:04:54


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology