โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น


โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 

ณ บริเวณสระประปาบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 21-08-2014 10:48:52


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology